Serijal: „10 najvećih pogrešaka u treningu mladih nogometaša“ – 2. pogreška – Kopiranje metoda i sadržaja neprimjerenih mladim nogometašima

Mladi nogometaši se ne mogu smatrati minijaturnim odraslim ljudima i stoga je primjena metoda i sadržaja koje koriste odrasli (pogotovo vrhunski) nogometaši ne samo neprimjerena nego i opasna.
Najčešće se neprimjeren rad s mladim nogometašima odražava u prevelikom volumenu (broj tjednih treninga, duljina pojedinog treninga, prevelik broj vježbi unutar treninga) ili intenzitetu (prevelika opterećenja, premali odmor između ponavljanja,…) vježbanja.
Ukoliko mladi nogometaši nemaju snagu, izdržljivosti, fleksibilnost  ili ne posjeduju pravilnu tehniku za izvođenje pojedine vježbe, javljaju se brojni problemi koji na kraju rezultiraju ozljeđivanjem, općom iscrpljenošću i gubitkom motivacije.
Jednostavni primjer je, nažalost uobičajeno, zadavanje velikog broja sklekova tijekom treninga, prilikom čega se ne uzima u obzir činjenica da veliki broj mladih nogometaša nema dovoljno razvijenu muskulaturu (poglavito snagu središnjeg dijela tijela) da podnese takva opterećenja. Moguće posljedice – lumbalna lordoza, ozljeda zgloba šake…
Još drastičniji primjer je zadavanje vježbe „samoubojstva“ koju mladi nogometaši moraju završiti unutar zadanog vremena (npr. 30 sekundi). Ukoliko to ne uspije mladi nogometaš mora ponoviti vježbu ili čak biti odgovoran za ponavljanje vježbe od strane cijelog tima. Pri tome treneri zaboravljaju da organizam mladih nogometaša, zbog nezrelog glikolitičko anaerobnog kapaciteta, prije njihove 16 godine nije spreman za anaerobna opterećenja dulja od 15 sekundi. Posljedica – malaksalost, povraćanje, gubitak motivacije…
No često si i mladi nogometaši zadaju ciljeve, koje žele dostići na neprimjereni način. To je pogotovo prisutno, prema Dr Maffulliu iz Škotske, kod mladih sportaša koji se ne natječu na najvišem nivou, ali treniraju s velikim intenzitetom da dosegnu elitni standard.
Korištenjem metoda i sadržaja koji koriste odrasli (pogotovo vrhunski) nogometaši moguće je postići kratkoročne uspjehe, koji su rezultat ubrzavanja sportskog razvoja. No pri tome se ne uzimaju u obzir činjenice da je tijelo mladog nogometaša u stalnom rastu i razvoju te da njegova emocionalna zrelost nije na nivou odraslih.
I nastaju ranije spomenuti problemi – ozljede, iscrpljenost, gubitak motiva, a nažalost, često i odustajanje od bavljenja nogometom.
Kako izbjeći 2. pogrešku?
Na prvi pogled kao najjednostavnije rješenje nameće se snižavanje volumena i intenziteta programa kojim su podvrgnuti odrasli sportaši.
No svakodnevne promjene kroz koje prolazi tijelo mladog nogometaša u rastu i razvoju kao i kognitivne te emocionalne promjene uvjetuju kompleksniji pristup treningu. Pristup gdje se metode i sadržaji moraju, između ostaloga, prilagoditi stupnjevima sportskog razvoja mladih nogometaša.
Poznavanje svih značajki kroz koje prolaze mladi nogometeši u razvoju, omogućiti će trenerima da mogu planirati optimalan, progresivan i dugoročan razvoj motoričkih sposobnosti i osigurati im na taj način temelje za daljnje sportske uspjehe.
Tako je na primjer za male nogometaše starosti od 10-14 godina, vrlo bitno usvojiti osnovne kretnje – pravilno trčanje u sagitalnoj i frontalnoj ravnini, trčanje s promjenama smjera kretanja, skok i doskok… U njihovom stupnju sportskog razvoja nije preporučljivo koristiti oštre promjene smjera kretanja kao niti izvoditi previsoke skokove, jer će isto ometati usvajanje pravilne tehnike. Pred kraj navedenog stupnja sportskog razvoja, na ove osnovne kretnje nadovezuje se učenje nogometnih kretnji. No još uvijek uz naglasak na pravilnoj tehnici! Jer se nedostaci u tehnici kretanja u kasnijim godinama teško mogu ispraviti.
Same vježbe trebaju biti sredstvo za učenje, a ne cilj treninga.
Stoga je bitno poznavati značajke pojedinih stupnjeva sportskog razvoja i oblikovati treninge mladih nogometaša koristeći ta znanja.
U svom prvom od 12 osnovnih pricipa za stvaranje mladih i zdravih sportaša, autori Avery D. Faigenbaum i Larry Meadors ističu:
„Bez obzira koliko velik, snažan ili koordiniran mladi sportaš bio, trener mladih sportaša mora shvatiti da djeca i adolescenti još rastu, razvijaju se i sazrijevaju. Stoga, mladi zahtjevaju specifičan pristup fizičkoj pripremi za sudjelovanje u sportu. Što sadrži primjereni program za mlade sportaše određuje njegova neuromuskularna treniranost, kontrola pravilnog držanja tijela, mehanika pokreta, psiho-socijalna zrelost kao i fizički razvoj.
Programi i filozofija treninga za odrasle (npr. „bez boli nema napretka“) ne bi se trebali primjenjivati na mlade koji su fizički i psihički manje zreli od starije populacije.“

Autor Igor Macner, osnivač je Udruge Moderno gombanje koja promiče optimalni, progresivni i dugoročni razvoj mladih sportaša od 6-18 godina. Više o radu udruge možete saznati na www.moderno-gombanje.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Birthday